Środki pomocnicze i ortopedyczne w ramach NFZ?

Środki pomocnicze i ortopedyczne w ramach NFZ?

Podczas opieki nad osobą obłożnie chorą, niepełnosprawną lub osobą starszą, która nie jest w stanie samodzielnie zapewnić sobie podstawowej egzystencji, nieocenioną pomocą okazują się wyroby medyczne, dzięki którym codzienne czynności stają się mniej pracochłonne.

Zaliczamy do nich m.in. pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny, a także protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki czy zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych.

Na te wyroby medyczne przysługuje pacjentowi refundacja, jednak aby ją otrzymać, w pierwszej kolejności należy udać się do tzw. osoby uprawnionej po zlecenie.

Osobą uprawnioną jest lekarz specjalista lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a w dalszym leczeniu także pielęgniarka/położna, fizjoterapeuta lub felczer – jeżeli zdiagnozuje konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego (w tym również wyrobów o miesięcznym okresie użytkowania) wystawia na nazwisko pacjenta “Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

W dalszej kolejności z dokumentem tym należy udać się do oddziału NFZ, na terenie którego ubezpieczony pacjent jest zarejestrowany, celem potwierdzenia złożonego zlecenia.

Lista oddziałów NFZ na terenie kraju znajduje się tutaj.

Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres pacjenta). Do potwierdzenia dokumentu przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

Kolejnym krokiem jest udanie się do jednej z placówek, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, celem realizacji zlecenia.

Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji.

Żaneta Siewierska-Mrozek