Z wizytą na Targach Animacyjnych

Z wizytą na Targach Animacyjnych

Starzenie się jest procesem postępującym i towarzyszącym człowiekowi, każdy jednak odczuwa je w sposób indywidualny. Dlatego też istotne jest, aby instytucje i placówki, które zajmują się opieką nad osobami starszymi wzięły pod uwagę nie tylko zaspokajanie ich potrzeb na poziomie elementarnym, ale również potrzeby obcowania z drugim człowiekiem. Poprawa stanu psychicznego ma bowiem wpływ również na ogólnie pojęte zdrowie fizyczne.

Seniorom potrzebna jest umiarkowana aktywność fizyczna, musi być ona jednak dostosowana do ich sprawności, powinna brać pod uwagę wiek, czy też różnego rodzaju ograniczenia wywołane chorobą. Istnieje wiele możliwości, aby pobudzić wyobraźnię osób starszych, rozbudzić ich ciekawość, a przede wszystkim ćwiczyć ich sprawność umysłową.
Wspaniale jest, jeżeli tego typu działania można realizować w Domu Seniora, w którym się pracuje…

W dniach 9-10 lutego br. w Krakowie odbyły się II Międzynarodowe Targi Animacyjne. Targi skierowane były głównie do osób związanych z branżą turystyczną oraz firm organizujących imprezy przeznaczone dla dzieci. Forma Targów oprócz konferencji, prezentacji wystawców i warsztatów obejmowała również ukazanie biznesowej sfery działań animacyjnych „bez zatracenia ducha zabawy”.

Prawdziwą „perełką” okazał się być blok tematyczny związany z uprzyjemnianiem czasu wolnego seniorom oraz warsztaty o tematyce „Animator Dorosłych i Osób Starszych”. Spora frekwencja na warsztatach wyraźnie świadczyła o tym, iż jest duże zapotrzebowanie na tego typu działania.

Ćwiczenia warsztatowe pokazały, w jaki sposób można „uaktywnić” seniorów, z którymi ma się styczność na co dzień. Praktyczny charakter warsztatów przejawiał się w uczestnictwie w tańcach, grach, zabawach i różnych formach animacyjnych nie tylko dla osób starszych, ale również dla ludzi z różnymi dysfunkcjami, dla osób niepełnosprawnych.

Niewątpliwie, nabytą wiedzę będę się starała wykorzystać w dalszej pracy z seniorami…

Grażyna Jarząbek