Darmowe badania dla rybniczan

Darmowe badania dla rybniczan

Rybnickie Dni Promocji Zdrowia już wkrótce!

            W dniach od 20 do 23 maja odbędzie się akcja, w ramach której mieszkańcy Rybnika będą mogli sprawdzić swoje zdrowie. Co roku z bezpłatnych badań i konsultacji korzysta średnio 1,5 tysiąca osób.

Organizatorem tegorocznego wydarzenia są:

  • Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rybniku
  • NZOZ Puls-Med w Rybniku
  • NZOZ Nowiny
  • Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
  • rybnicki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Frekwencja w poprzednich latach, bo impreza odbywa się w Rybniku po raz kolejny, jest dowodem na to, jak bardzo potrzebne są tego typu przedsięwzięcia.

            W tym roku impreza zlokalizowana będzie się w czterech różnych miejscach. Pierwszego dnia organizatorzy zapraszają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w godz. od 9.00 do 13.00, kolejny dzień badania i konsultacje odbędą się w przychodni NZOZ Puls-Med przy ul. Grunwaldzkiej 66 od 7.30 do 18.00 oraz w Industrialnym Centrum Kultury, w godz. od 9.00 do 11.00, 22 maja, w godz. od 15.00 do 15.30 również w Industrialnym Centrum Kultury, natomiast 23 – w NZOZ „Nowiny” w godz. od 7.30 do 14.00.

            Jak ważna jest troska o zdrowie, wiemy wszyscy. Ta troska to jednak nie tylko działania w sytuacji, kiedy na pewne rozwiązania jest już za późno. W codziennym pośpiechu zapominamy o swoim zdrowiu, a ból i zmęczenie odkładamy „na potem”. Na swoje zdrowie zwracamy uwagę dopiero, kiedy ktoś wyraźnie wskaże nam odpowiedni kierunek. Dlatego niezwykle istotne jest, aby reagować odpowiednio wcześnie, przy pomocy właściwej profilaktyki czy zdrowego żywienia.

          Wraz z wiekiem u każdego człowieka następuje utrata sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Z wiekiem zwiększa się zachorowalność zwłaszcza na choroby układu krążenia, choroby układu ruchu (zapalenie stawów, choroby kości) czy też choroby metaboliczne. 

           Badania profilaktyczne powinny być wykonywane systematycznie w celu wczesnego rozpoznania problemów zdrowotnych. Tego typu działania umożliwiają podjęcie bardziej skutecznego leczenia. Wśród badań profilaktycznych u osób po 65 roku życia zalecane jest wykonywanie każdego roku następujących badań: ciśnienia tętniczego krwi, morfologii krwi, poziomu cholesterolu, poziom cukru, badania ogólnego moczu, rtg klatki piersiowej, badania wzroku, badania stanu skóry, tarczycy, węzłów chłonnych, oraz jelita grubego pod kątem wystąpienia zmian nowotworowych, kontrola próbek kału na obecność krwi. Ponadto u mężczyzn: badanie prostaty, zaś u kobiet: badanie ginekologiczne, cytologia. Po 49 roku życia zalecana jest mammografia u kobiet raz na 2 lata.

           Większość z tych badań można będzie bezpłatnie zrealizować na 26 Rybnickich Dniach Promocji Zdrowia. Oprócz badań profilaktycznych będzie można zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia, skorzystać z konsultacji dietetycznych, ale również wziąć udział w Pokazie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Będzie również możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów i konsultacji.

Serdecznie zapraszamy!

Grażyna Jarząbek